Vad är akustik och varför är den så viktig?

Vad är akustik?

Akustik är läran om ljud. Ordet akustik härstammar från grekiska och handlar om hur ljud skapas, hur det breder ut sig och hur det påverkar oss människor. 

Allt ljud skapas av små vibrationer som därefter blir till ljudvågor. Ljudvågorna skapar en tryckskillnad i våra öron och gör så att vi människor kan uppfatta olika ljud. Det är även dessa vågor som gör att ljudet breder ut sig i ett rum.

Kortfattat så har följande betydelse för hur ljudet i ett rum uppfattas: 

- ljudets utbredning och dämpning, som bestäms av lokalens utformning,

- materialval (ljudabsorption) och

- stomme (konstruktion och ljudisolering av väggar, golv och tak).

Vad är bra respektive dålig akustik?

I skolan och på arbetsplatser är det viktigt med bra akustik. Detta är när ljudnivån upplevs behaglig. Något som mer konkret innebär att ljudet inte är för högt och att det inte finns någon efterklang(eko).

Dålig akustik innebär det motsatta, d.v.s. en hög ljudnivå med mycket efterklang.

 

Varför är akustiken så viktig?

Det finns många goda anledningar till varför det är så viktigt att försöka uppnå en bra akustik både på arbetsplatser och i skolan. Dålig akustik kan tex leda till allvarliga hälsorisker i form av:

- Försämrad koncentrationsförmåga

- Ökad trötthet

- Ständig huvudvärk

- Ökad stress

- Förhöjt blodtryck

God akustik hjälper till att reducera riskerna.


Så kan du förbättra ljudmiljön inomhus

Som tur är finns det många saker man kan göra för att förbättra ljudmiljön inomhus. Vanligast är att man monterar vägghängda ljudabsorbenter eller sätter upp ljuddämpande skärmväggar.