Vad är akustik och varför är den så viktig?

Vad är akustik?
Akustik är läran om ljud. Ordet akustik härstammar från grekiska och handlar om hur ljud skapas, hur det breder ut sig och hur det påverkar oss människor. 

Allt ljud skapas av små vibrationer som därefter blir till ljudvågor. Ljudvågorna skapar en tryckskillnad i våra öron och gör så att vi människor kan uppfatta olika ljud. Det är även dessa vågor som gör att ljudet breder ut sig i ett rum.

Kortfattat så har följande betydelse för hur ljudet i ett rum uppfattas: 


Vad är bra respektive dålig akustik?

Med en bra akustik menar man utrymmen, exempelvis i skolan eller på arbetsplatsen, där ljudnivån är behaglig. Något som mer konkret innebär att ljudnivån inte är för hög och att det inte finns något efterklang(eko).

Enligt klassisk akustikteori finns det fem krav som när de är uppfyllda ger god akustik

Lämplig efterklangstid beror på rummets storlek. W. Furrers rekommendationer kan användas i rum som är mellan 200 och 20 000 kubikmeter. Såvida det inte rör en konserthall för klassisk musik, måste efterklangstiden i så stor utsträckning som möjligt vara densamma i hela frekvensområdet.

  • Enhetlig ljudspridning är viktigt i stora rum och salar där ljudet måste kunna höras lika bra överallt. Det är viktigt att ta ljudspridning i beaktande i arkitekturen. En variation på max. ±5 dB överallt i rummet är ett lämpligt krav.
  • Lämplig ljudnivå för normalt samtal är 60-65 dB, och på en trafikerad gata 70-85 dB. 
  • Lämpligt, lågt bakgrundsljud är ett av de viktigaste akustiska kriterierna. Bakgrundsljud i ett rum kan komma från tekniska installationer eller ventilationssystem.
  • Inget eko får förekomma för att få en bra akustik. Det är lätt att förhindra ekon genom att montera lite ljudabsorberande material på väggen.

Dålig akustik innebär det motsatta, d.v.s. en hög ljudnivå med mycket efterklang.

 

Varför är akustiken så viktig?

Det finns många goda anledningar till varför det är så viktigt att försöka uppnå en bra akustik både på arbetsplatsen eller i skolan. Dålig akustik kan tex leda till allvarliga hälsorisker i form av:

  • Försämrad koncentrationsförmåga
  • Ökad trötthet
  • Ständig huvudvärk
  • Ökad stress
  • Förhöjt blodtryck

En god akustik hjälper dig att undvika dessa risker.


Så kan du förbättra ljudmiljön inomhus

Som tur är finns det många saker man kan göra för att förbättra ljudmiljön inomhus. Allra vanligast är att man monterar vägghängda ljudabsorbenter eller sätter upp ljuddämpande skärmväggar. Beroende på lokalernas förutsättningar och dina behov ser ut kan vissa lösningar vara bättre lämpade än andra. 

Läs mer om Enkla tips för bättre akustik i öppet kontorslandskap eller Hur du skapar en bättre ljudmiljö i klassrummet.