Bättre ljudmiljö på våra restauranger

Bättre ljudmiljö på våra restauranger

Våra restauranger är en mötesplats för familj, vänner, kollegor och affärsbekanta, här ska man kunna umgås och prata i normal samtalston. Tyvärr förstörs inte sällan restaurangbesöket av slammer från köket, oönskat bakgrundsljud och alldeles för hög musik. Rekommenderad bullernivå på restaurang är 55dB (AFS 2005:16). Detta motsvarar normal samtalston på en meters avstånd.

Många restauranger domineras av modern arkitektur dvs hårda golv, stora glasytor, kala väggar och högt i tak. Ofta är betydelsen av både ljudmiljö och akustik eftersatt därför bör ljudabsorbenter komma ifråga redan i designfasen. Detta för att eliminera så mycket “oljud” som möjligt. Optimalt bör 10 – 20% motsvarande golvytan täckas, beroende på övrig inredning.  

Ljudabsorbenter
dämpar ljud, minskar efterklangstiden och skapar en behaglig ljudmiljö. Valmöjligheten är stor både vad gäller form och material. De finns som väggabsorbenter, golvskärmar och takpaneler. Beroende på utseende och material kan de också utgöra en modern och estetiskt tilltalande inredningsdetalj – Beautiful Silence.Andra tips i korthet:

- Inred med textilier och stoppade möbler.

- Sätt möbeltassar på stols- och bordsben.

- Inred med växter, de är både ljudabsorberande och skapar en trevlig atmosfär.

- Håll så stort avstånd mellan borden som möjligt och skärma av kaffemaskiner mm.

- Skapa olika ljudzoner, en vid borden med dämpad musik och en i baren som tillåter mer sorl och puls. Rätt akustik förbättrar arbetsmiljön för de anställda och gästerna trivs vilket gör att de kommer tillbaks.