Att tänka på när du köper golvskärmar till skola

Att tänka på när du köper golvskärmar till skola


1. Först en missuppfattning: ”Det blir helt tyst bakom en golvskärm”
Den vanligaste missuppfattningen om golvskärmar är att det blir helt tyst bakom en golvskärm. Så funkar de inte. En golvskärm fungerar ljuddämpande på volymen på vanliga samtal, men eleven kommer höra sin bordsgranne bakom en golvskärm om eleven sitter precis bredvid personen.

2. Höjd och bredd avgörande för en skärmväggs ljuddämpande effekt
Ju högre och bredare en golvskärm är, desto bättre kommer dess effekt att vara.

För att ge ett exempel; en golvskärm med en höjd på ca 1300-1500 mm gör att ljudet dämpas vid skrivbordet som eleven sitter vid, men lärarens uppsikt blir densamma.

3. Det behövs flera golvskärmar efter varandra för ett bra resultat
Golvskärmar är bra på att reducera hur “långt” ett samtal hörs i lokalerna. Med flera golvskärmar efter varandra blir denna ljuddämpande effekt påtaglig. Varje ytterligare avskärmning du tillför, minskar nämligen hur långt ljud hörs i din lokal.

4. Glöm inte ”resten”!
Kombinera alltid dina golvskärmar med ljudabsorbenter på väggarna, stoppade möbler, ljudabsorberande bordsskivor, olika varianter av möbeltassar och andra textilier för att dämpa ljudnivån och minska bullret.