Bättre ljudmiljö i våra klassrum

Bättre ljudmiljö i våra klassrum

Bra ljudmiljö påverkar elevernas inlärningsförmåga positivt, både på kort och lång sikt. Med hjälp av några enkla tips går det att optimera klassrummet vad gäller störande ljud. Samtidigt bidrar man till en förbättrad inlärningsmiljö och ökad trivsel både för elever och lärare.


Nedan följer några tips på hur man enkelt kan förbättra klassrumsmiljön

1. Avskilda platser
Avskilda platser för koncentration, individuellt eller i grupp, skapar mindre distraktion och ökar fokus på uppgiften.

2. Ljudabsorberande bordsskärmar
Ljudabsorberande bordsskärmar bidrar till ökad koncentrationsförmåga och skapar både en personlig och flexibel arbetsplats för en eller flera användare.

3. Ljudabsorberande väggpaneler
Väggmonterade ljudabsorbenter dämpar ljud, minskar efterklangstiden och skapar en behaglig ljudmiljö. Valmöjligheten är stor, både vad gäller form och material. De kan dessutom utgöra en modern och estetiskt tilltalande inredningsdetalj – Beautiful Silence.

4. Ljudabsorberande golvskärmar
Ljudabsorberande golvskärmar dämpar volymen på vanlig samtalston och störande ljud. De bidrar också till att skapa en flexibel och individanpassad inlärningsmiljö.

5. Stoppade möbler och textilier
Stoppade möbler och textilier dämpar ljud samtidigt som de skapar en trevlig inredningsmiljö.

6. Möbeltassar
Filtfötter på möbler minskar höga och obehagliga ljud som uppstår när de skrapar mot golvet.

7. Växter
Inred med växter, de är både ljudabsorberande och skapar en trevlig atmosfär.

8. Mjukstängande beslag
Mjukstängande beslag på dörrar och luckor minskar oljud.