Hållbarhet

För oss, vår tillverkare och underleverantörer, är det självklart att välja hållbara och certifierade material i produktionen av våra ljudabsorbenter. Detta gäller hela produktionskedjan.

Våra produkter är av hög kvalitet för att hålla under många år. På det viset vill vi bidra till att komma ifrån slit och slängbeteendet. Vid utvecklandet av nya produkter utgår vi oftast från våra redan existerande produkter och former för att korta ledtider och minimera spill och negativ påverkan på miljön.

Vid lanserandet av Eclipse, Oblong och Trigon, byggde vi till exempel på våra redan existerande Woolbubbles och Squarebubbles. Vid framtagandet av Town Floor, utgick vi från den beprövade Town-serien. Så långt det är möjligt använder vi dessutom återvunnet material. Så är till exempel tyget Atlantic Screen från Gabriel till stor del återvunnen polyester.

Vi producerar endast mot beställning för att minska transporter och behovet av energikrävande lagerhållning. Därigenom minimerar vi negativ påverkan på miljön.
Vi producerar endast mot beställning för att minska transporter och behovet av energikrävande lagerhållning. Därigenom minimerar vi negativ påverkan på miljön.