Om ljud

Här kan du läsa om både sort och smått på temat ljud och ljudabsorbtion.

 
800x518_kontor.jpg

Tips för bättre ljudmiljö på kontoret!

Att skapa god ljudmiljö på jobbet gynnar alla. Det ökar effektivitet, prestation och trivsel, samt stimulerar kreativitet och samarbete. Att arbeta förebyggande, regelbundet och långsiktigt med ljudmiljöfrågorna minskar dessutom risken för ökade kostnader i form av ohälsa, misstag och nedsatt arbetsprestation.

Läs hela artikeln här

uppdaterad_bullerapp_2017.jpg

Mät buller med din mobiltelefon

Samtalande kollegor, plingande elektronik och bullrande maskiner – det är lätt att bli störd av alla ljud på jobbet. Nu kan du enkelt mäta ljudnivån på din arbetsplats med Arbetsmiljöverkets bullerapp.

Mätaren i appen är dock inte likvärdig med en professionell ljudnivåmätare utan ger ungefärliga värden.

Gå in på Arbetsmiljöverkets webbplats och ladda ner mätare här 

cafe_faktablad.png

Tips för bättre ljudmiljö på cafe och restaurang!

Hur låter det på din restaurang? Drunknar samtal och smakupplevelser i slammer och sorl? 
Med rätt akustikåtgärder går det att skapa en ljudmiljö som gör att såväl gäster som anställda trivs och kan föra ”det goda samtalet”!

Läs hela artikeln här