Hur påverkas du av ljud på jobbet?

Hur påverkas du av ljud på jobbet?

Den ljudmiljö vi omges av påverkar både hur vi mår och hur produktiva vi är visar forskning. Därför är det viktigt att se ljud som en viktig del i helheten, oavsett planlösning eller typ av kontor, när du inreder en ny arbetsmiljö. Det gäller att förstå hur ljud fungerar och hur det påverkar oss.

Hur vet du att ljudnivån är för hög?

Det är subjektivt hur mycket vi påverkas av ljud. En del människor är mer känsliga än andra när det kommer till ljudnivåer. Det finns dock en hel del forskning och riktlinjer som kan vara bra att ha koll på. Exempelvis så ökar risken för hjärtattack vid 65dB – vilket är en vanlig ljudnivå på våra kontor. Redan vid 55dB upplever 40% av kontorsarbetare försämrad koncentration.

15 Decibel - Prasslande löv.

30-35 Decibel - Bibliotek. WHO:s rekommenderade ljudnivå för sjukhusrum och klassrum.

50-55 Decibel - Lugnt kontor. 40% av kontorsarbetare upplever försämrad koncentration.
Ökad risk för höjt blodtryck, sömnsvårigheter och för hjärt- och kärlsjukdomar.

65 Decibel - Högljutt kontor Genomsnittlig ljudnivå i klassrum och kontor. Ökad risk för hjärtattack

70-85 Decibel - Gatutrafik. Lagkrav på hörselskydd vid långvarig exponering i många länder. Permanent hörselnedsättning och förhöjda kolesterolvärden.


Hur påverkar ljudmiljön din produktivitet?

Arbetsplatser med hög ljudnivå kan lätt skapa koncentrationssvårigheter och irritation och påverkar i förlängningen produktiviteten. I en forskningsstudie testade och jämförde man tre olika miljöer: ett enskilt kontor med stängd dörr, ett öppet kontorslandskap med lämpliga akustiska lösningar och ett öppet kontorslandskap utan akustiska lösningar.

Studien visade att prestationsförmågan i det öppna kontorslandskapet med lämpliga akustiska lösningar var lika hög som i kontoret med stängd dörr. Däremot försämrades prestationen i det öppna kontorslandskapet som saknade genomtänkta akustiska lösningar.

Man kan alltså skapa bättre arbetsförhållanden för enskilt arbete genom att öka förståelsen för att andra påverkas av samtal runt omkring individen.


Så skapar du en sund ljudmiljö på kontoret

Bygg upp kontoret med olika zoner, där varje zon skräddarsys för en viss typ av aktivitet. Utgå ifrån ert företag och ert arbetssätt. Det ska alltid gå att arbeta i lugn och ro, utan att behöva störas av andra kollegors samtal. Samtidigt behöver det också finnas ytor som främjar just samtal och samarbete.

Ett enkelt och effektivt verktyg är att jobba med ljuddämpande golvskärmar. Med flyttbara golvskärmar kan du exempelvis snabbt skapa ett avskilt rum i rummet, mitt i ett öppet kontorslandskap. På så vis får du ett flexibelt kontor som enkelt kan anpassas efter behov och situation. Fasta väggskärmar motverkar effektivt buller och sorl, vilket ger en bättre ljudmiljö på hela kontoret.

Vi är alla olika känsliga för ljud och dagens kontor behöver kunna tillgodose allas behov. Därför är just ett aktivitetsbaserat kontor en bra lösning, en flexibel och dynamisk arbetsplats där varje yta är ljudmässigt optimerad för en viss typ av aktivitet. De företag som lyckas kommer att ha större möjlighet att öka kontorets produktivitet, välmående och i förlängningen lönsamhet. Att prioritera ljudmiljön ska helt enkelt ses som en smart investering, som ofta betalar sig i längden.